دانشجوی گرامی : نام کاربری، شماره دانشجویی و کلمه عبور، کد ملی شما می باشد .
پیش ثبت نام اینترنتی
اساتید و کارمندان گرامی: جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور به اینجا مراجعه نمایید.