تاریخ شروع انتخاب واحد نیمسال دوم 97
97/9/17 لغایت 97/9/21 می باشد
دانشجوی گرامی : نام کاربری، شماره دانشجویی و کلمه عبور، کد ملی شما می باشد .

اساتید و کارمندان گرامی: جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور به اینجا مراجعه نمایید.